O NAS   CELE STOWARZYSZENIA   REALIZOWANE PROJEKTY   KONTAKT
    


Stowarzyszenie Wschodni Klaster Doradczo-Usługowy

Wschodni Klaster Doradczo-Usługowy (WKDU) jest przedsięwzięciem skupiającym firmy projektowe, szkoleniowo-doradcze oraz inżynieryjno-budowlane. Klaster otwarty jest na szeroką współpracę z ośrodkami naukowymi i badawczymi, jednostkami samorządowymi oraz organizacjami branżowymi. Podmioty skupione w ramach WKDU funkcjonują w obszarze szeroko pojętych usług konsultingowo-inżynieryjnych świadczonych na rzecz różnego rodzaju podmiotów sektora publicznego i prywatnego.

Partnerzy klastra są podmiotami o ustalonej pozycji na rynku, nastawionymi na wykorzystywanie innowacyjnych rozwiązań i ciągłe podnoszenie jakości świadczonych przez siebie usług. Podmioty wchodzące w skład klastra współpracują na co dzień przy realizacji różnych projektów, co sprzyja nawiązywaniu więzi o charakterze formalnym i nieformalnym. Partnerzy WKDU konkurując ze sobą na rynku, znajdują jednocześnie obszary współpracy i perspektywy szybszego rozwoju poprzez wielostronne współdziałanie. Jest to szczególnie widoczne w obszarze przygotowywania kompleksowych projektów inwestycyjnych i doradczych oraz kreowania nowoczesnych rozwiązań finansowo-inżynieryjnych wspieranych nowymi technologiami i środkami strukturalnymi. Prowadzona współpraca pozwala rozłożyć istniejące ryzyko i jednocześnie czerpać korzyści z osiągniętego sukcesu. Połączenie kompetencji i zasobów jest szczególnie istotne w aspekcie konstruowania projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej.